opiskelu

Tarkat_pärskeet

Itsenäisesti suoritettu kurssi

Itsenäisesti opiskeltavan kurssin tavoitteet ovat samat kuin normaalisti suoritetun kurssin. Lupaa kurssin itsenäiseen opiskeluun haetaan Wilmassa olevan lomakkeen kautta.

 

Opiskelija laatii opettajan antamien ohjeiden pohjalta itsenäisesti suoritettavan kurssin opiskelusuunnitelman, jonka opettaja hyväksyy. Suunnitelmassa määritellään kurssin suorittamisen menettelytavat ja aikataulu sekä selvitetään arviointikriteerit. Tärkeätä on, että opiskelija ymmärtää oman vastuunsa merkityksen kurssin itsenäisestä suorittamisesta.

 

Itsenäisesti opiskeltavaan kurssiin liittyvä koe suoritetaan sovittuna päivänä, esimerkiksi päättöjaksolla tai kahdesti vuodessa järjestettävässä tenttitilaisuudessa. Yleensä itsenäisesti opiskeltavaksi hyväksytään yksi kurssi ainetta kohti. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi, sitä ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. Koulukohtaisia kursseja ei voi pääsääntöisesti suorittaa itsenäisesti opiskelemalla. Kursseja voi suorittaa myös etä- ja verkko-opiskeluna.

 

Jos itsenäisten opintojen suorituksia ei ole tehty määräaikaan mennessä ja kurssia ei voida arvioida, katsotaan kurssi keskeytyneeksi (K).

KOROTA-tarjottimen opinnot Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen kesäyliopistossa

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hyväksilukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien kohdalla tämä pitää varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksilukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

 

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja: korota.blogit.tampere.fi.

  • Tampereen yliopistoon ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille on elokuussa ja kevätlukukauden opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy joulukuussa.

  • Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.

  • Tampereen kesäyliopiston syys- ja kevätlukukausien avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille kielikursseille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetukseen ja reaaliaineiden kertauskursseille ilmoittaudutaan huhti–toukokuussa.

  • Reaaliaineiden kesäkursseista maksat itse omavastuuosuuden. Muihin Korota-tarjottimen opintoihin voit saada maksuttoman opinto-oikeuden, mutta oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai kesäyliopistolle.

  • Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.

  • Kaikille Korota-tarjottimella oleville kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella.

  • Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

Tampereen kesäyliopisto (tampereenkesayliopisto.fi) tarjoaa abi- ja lukiolaiskursseja kesällä sekä kevään lukulomalla. Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kursseista sinun täytyy itse maksaa koko kurssimaksu, joka ilmenee kurssikuvauksesta.