Tarkat_pärskeet

opiskelu

Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki ja koulumatkatuki

Tuen saamisen edellytys on, että opinnot ovat päätoimisia. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi opiskelijan on osallistuttava kunakin lukukautena vähintään 10 kurssiin. Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa opetuksessa - pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä (esim. kurssien itsenäinen suorittaminen).

Opiskelija on oikeutettu tukeen myös silloin kun hän kyseisenä lukukautena osallistuu vähintään kahteen yo-tutkintoon kuuluvaan kokeeseen.

 

Opintotuki

Normaali opintotuki

* opintoraha

* asumislisä

* opintolainan valtiontakaus

 

Myöntämisedellytykset

Opintotuen suuruus määräytyy mm. opiskelijan iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintotuen myöntämiseen vaikuttaa myös opiskelijan taloudellinen asema. Vanhempien tulot vaikuttavat alle 20-vuotiailla opiskelijoilla (asumislisässä alle 18-vuotiailla). Opiskelijan omat tulot otetaan huomioon. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Opintoraha voidaan myöntää seuraavasta kuukaudesta lukien, jona hakija täyttää 17 vuotta. Lapsilisään oikeutetulle voidaan myöntää asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus, jos hän on taloudellisen tuen tarpeessa ja asuu muualla kuin vanhempiensa luona. Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja asumislisään, voivat hakea asumistukilain mukaista yleistä asumistukea asuinpaikkakunnan Kelan toimistosta.

 

Opintotukea voi saada koulutuksen säännönmukaisen keston ajaksi. Lukio-opintojen kestona pidetään enintään neljää lukuvuotta. Vaihto-oppilasvuotta ei lasketa lukionkäyntivuodeksi.

 

Koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset.

 

Myöntämisedellytykset

Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 km. Koulumatkan kustannuksien on lisäksi ylitettävä 54,00 euroa/kk. Yli 100 kilometriä ylittävältä koulumatkan osuudelta aiheutuvat matkakustannukset korvataan, jos opiskelija käyttää koulumatkaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta. Omaa matkustustapaa käytettäessä matkakustannukset korvataan edelleen enintään 100 kilometriltä (yhdensuuntainen koulumatka). Koulumatkatuki voidaan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, vaikka opiskelija käyttää tai voisi käyttää joukkoliikennettä, jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana.

 

Koulumatkatuella tuetun matkalipun voi ostaa ensimmäisen kerran aikaisintaan 14 päivää ennen opintojen alkua ja viimeisen kerran viimeistään 14 päivää ennen lukuvuoden/päivittäisen koulussa oloajan päättymistä.

 

Hakeminen

Hakulomakkeita saa Kelan paikallistoimistosta ja koulun toimistosta tai internetistä www.kela.fi.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kaikista hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista, joilla on vaikutus hänelle myönnettyyn opinto- ja koulumatkatukeen. 

Tammerkosken lukio

Sammonkatu 2,  33540 Tampere

  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon