Tarkat_pärskeet

opiskelu

Poissaolot

Poissaoloista edellytetään luotettavaa selvitystä. Sen voi antaa esimerkiksi huoltaja, terveydenhoitaja tai lääkäri. Poissaolot selvitetään Wilman kautta.

Kurssin ensimmäisellä tunnilla on läsnäolopakko. Poissaolosta on ilmoitettava kurssin opettajalle tai kansliaan, jotta osallistumisoikeus kurssille säilyy.

 

Päättöjaksolla äkillisestä sairastumisesta on syytä ilmoittaa viimeistään koeaamuna laittamalla viesti Wilman kautta kokeen opettajalle. Poissaolo on selvitettävä pian, jotta opiskelija varmistaa oikeuden tehdä koe uusintakoepäivänä.

 

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Opetukseen katsotaan kuuluvaksi myös muu oppilaitoksen toiminta (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.). Hyväksyttäviä poissaloja ovat esim. opiskelijan sairaus tai etukäteen anottu tilapäinen vapauttaminen opiskelusta. Luvan poissaoloon voi myöntää aineenopettaja oppitunniltaan, ryhmänohjaaja 1-5 päiväksi ja sitä pidemmäksi aikaa rehtori. Lupa poissaoloon anotaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Anotut vapaat on ilmoitettava opettajalle etukäteen ja kurssin suorittamisesta sovitaan näissä tapauksissa erikseen kurssin opettajan kanssa. Poissaolo-oikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä päättöjaksolla. Opiskelijan vastuulla on selvittää läksyt ja muut kotitehtävät Wilmasta poissaolonsa ajalta.

 

Yli kolme päivää kestävästä sairauspoissaolosta on syytä ilmoittaa ryhmänohjaajalle tai koulun toimistoon. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, on siitä hyvä ilmoittaa opettajalle.

 

Runsaiden poissaolojen vuoksi kurssi voi keskeytyä. Runsaat poissaolot ja myöhästymiset voivat vaikuttaa kurssiarvosanaan alentavasti.

 

Alla luetelluista syistä johtuneiden poissaolojen takia kurssia ei saa keskeyttää eikä niitä tarvitse erikseen selvittää. Niistä kertyvät poissaolot merkitään Wilmaan keltaisella koulutyö-merkinnällä.

 • opiskelijakunnan hallituksen kokoukset

 • juhlaohjelmien harjoittelu (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

 • koulun ulkopuolella tapahtuvat opintomatkat ja vierailut (opettaja tekee listan osallistujista)

 • osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin tai suullisiin kuulusteluihin (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

 • opinto-ohjaajan ja erityisopettajan luona käynnit

 • koululääkärin tai koulun terveydenhoitajan yleistarkastus, kuraattorilla tai lukiopsykologin luona käynti

 • koulun edustaminen (järjestävä opettaja ilmoittaa)

 • tutortoiminta (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

 • kutsunnat (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

Tammerkosken lukio

Sammonkatu 2,  33540 Tampere

 • Facebook Clean
 • White Instagram Icon