opiskelu

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät - syksy - kevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran joko pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintokertoja on kaksi vuosittain, syksyllä ja keväällä.

 

 

Osallistumisoikeus

Ylioppilaskirjoituksiin saa osallistua, kun kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on suoritettu. Ylioppilastutkinto pohjautuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, joten syventäviä kursseja kannattaa valita ennen osallistumista.

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Tutkinnossa suoritetaan pakollisena neljä ainetta ja näiden lisäksi voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä aineita. Pakolliset ja ylimääräiset kokeet on mietittävä tarkasti alusta lähtien, sillä ilmoittautumisen jälkeen niitä ei voi muuttaa. Ylioppilastutkinnossa äidinkieli on kaikille pakollinen aine ja loput kolme valitaan seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaineen koe. Vähintään yhdessä tutkintoon kuuluvassa aineessa (matematiikka, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli) on suoritettava vaativamman tason (A-taso) koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

 

 

Erityistä tutkintoaineista

Äidinkielen ylioppilaskokeessa on kaksi osaa: tekstitaidon koe ja esseekoe. Samalla tutkintokerralla on osallistuttava molempiin kokeisiin. Arvosana muodostuu kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella. Opiskelija voi kirjoittaa useita reaaliaineiden kokeita, mutta voi valita vain yhden niistä pakolliseksi.

Kokeen uusiminen

Ylioppilastutkinnossa hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ja hylätyn kokeen kaksi kertaa. Ylioppilastutkintotodistus voidaan kirjoittaa, kun kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilaaksi valmistuminen ja lukion päättötodistus ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa: ylioppilastutkintotodistusta ei saa, ellei opiskelija saa myös lukion päättötodistusta (edellyttää kaikkien pakollisten kurssien ja yhteensä vähintään 75 kurssin suorittamista).

 

Tarkemmat ohjeet ylioppilastutkintoon osallistumisesta ovat erillisessä Tammerkosken lukion abin ohjeistossa. Hyvä tietopaketti löytyy myös netistä osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon sähköistyminen

Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaan sähköisesti keväällä 2019. Tutkinto suoritetaan omalla tietokoneella Tammerkosken lukion omissa tiloissa. Sähköisiin kokeisiin valmistaudutaan koko lukio-opintojen ajan.  

Ylioppilastutkinnon aikataulu syksyllä 2019

 

ma  16.9.       vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke  18.9.        äidinkieli, suomi ja ruotsi, lukutaidon koe

pe  20.9.        vieras kieli, pitkä oppimäärä

        

ti    24.9.        matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to   26.9.        psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe  27.9.        toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 1.10.           äidinkieli, suomi ja ruotsi, kirjoitustaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 3.10.          uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

 

Ylioppilastutkinnon aikataulu keväällä 2020

 

ti  10.3.        äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä -koe

to  12.3.        äidinkieli, kirjoitustaidon koe

pe  13.3.         vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ma 16.3.        toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke  18.3.        matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 20.3.         vieras kieli, pitkä oppimäärä

ti 24.3.       uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

to 26.3.         psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Tammerkosken lukio

Sammonkatu 2,  33540 Tampere

  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon