Tarkat_pärskeet

opiskelu

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät - syksy - kevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran joko pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintokertoja on kaksi vuosittain, syksyllä ja keväällä.

 

 

Osallistumisoikeus

Ylioppilaskirjoituksiin saa osallistua, kun kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on suoritettu. Ylioppilastutkinto pohjautuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, joten syventäviä kursseja kannattaa valita ennen osallistumista.

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Tutkinnossa suoritetaan pakollisena neljä ainetta ja näiden lisäksi voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä aineita. Pakolliset ja ylimääräiset kokeet on mietittävä tarkasti alusta lähtien, sillä ilmoittautumisen jälkeen niitä ei voi muuttaa. Ylioppilastutkinnossa äidinkieli on kaikille pakollinen aine ja loput kolme valitaan seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaineen koe. Vähintään yhdessä tutkintoon kuuluvassa aineessa (matematiikka, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli) on suoritettava vaativamman tason (A-taso) koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

 

 

Erityistä tutkintoaineista

Äidinkielen ylioppilaskokeessa on kaksi osaa: tekstitaidon koe ja esseekoe. Samalla tutkintokerralla on osallistuttava molempiin kokeisiin. Arvosana muodostuu kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella. Opiskelija voi kirjoittaa useita reaaliaineiden kokeita, mutta voi valita vain yhden niistä pakolliseksi.

Kokeen uusiminen

Ylioppilastutkinnossa hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ja hylätyn kokeen kaksi kertaa. Ylioppilastutkintotodistus voidaan kirjoittaa, kun kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilaaksi valmistuminen ja lukion päättötodistus ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa: ylioppilastutkintotodistusta ei saa, ellei opiskelija saa myös lukion päättötodistusta (edellyttää kaikkien pakollisten kurssien ja yhteensä vähintään 75 kurssin suorittamista).

 

Tarkemmat ohjeet ylioppilastutkintoon osallistumisesta ovat erillisessä Tammerkosken lukion abin ohjeistossa. Hyvä tietopaketti löytyy myös netistä osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon sähköistyminen

Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaan sähköisesti keväällä 2019. Tutkinto suoritetaan omalla tietokoneella Tammerkosken lukion omissa tiloissa. Sähköisiin kokeisiin valmistaudutaan koko lukio-opintojen ajan.  

Ylioppilastutkinnon aikataulu syksyllä 2020

 

ma  14.9.       kemia, terveystieto

ke  16.9.        vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti

to 17.9.          uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede

pe  18.9.        äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, 

                      suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

        

ma 21.9.        toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti    22.9.        matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to   24.9.        filosofia, biologia

pe  25.9.        äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 28.9.        vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ti 29.9.           psykologia, historia, fysiikka

to 1.10.          vieras kieli, pitkä oppimäärä, ranska, espanja, saksa, venäjä

 

Ylioppilastutkinnon aikataulu keväällä 2021

 

ti  16.3.        äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, 

                       suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to  18.3.        vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe  19.3.         äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 22.3.        vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke  24.3.        matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 26.3.         psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 29.3.       toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 31.3.         uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Tammerkosken lukio

Sammonkatu 2,  33540 Tampere

  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon