Tarkat_pärskeet

opiskelu

Opintosuunnitelma

Oman opinto-ohjelman laatiminen

Tammerkosken lukion uudet opiskelijat saavat opintojen alkaessa valmiin lukujärjestyksen 1. jaksolle. Ensimmäistä lukuvuotta koskevat muiden jaksojen valinnat tehdään ensimmäisen jakson aikana. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on hyvä miettiä opintosuunnitelmaa koko lukio-opintojen ajalle. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat tekevät seuraavaa lukuvuotta koskevat kurssivalinnat keväällä. Kurssivalintoja tehdessä on mielekästä pyrkiä laajojen ainekohtaisten oppimäärien suorittamiseen.

 

Lukuvuoden opiskelusuunnitelma tehdään Wilmassa olevaan kurssitarjottimeen erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Wilmaa pystyy käyttämään tietokoneiden lisäksi myös tableteilla ja älypuhelimilla, mikä mahdollistaa valintojen tekemisen myös kotona. Myös omien opintojen seuranta tapahtuu Wilman kautta.

 

Muutokset seuraavan jakson opiskelusuunnitelmaan on tehtävä ennen uuden jakson alkamista. Opintosuunnitelmakaaviosta näkee kunkin oppiaineen suorittamiseen vaadittavat kurssit ja suositeltu suoritusajankohta. Oppiainekohtaisesta kurssitarjonnasta selviää jokaisen kurssin keskeinen sisältö ja suoritusohjeet.

>>2018, 2019 ja 2020 aloittaneiden opintosuunnitelma<<

>>2016 ja 2017 aloittaneiden opintosuunnitelma<<

Tammerkosken lukio

Sammonkatu 2,  33540 Tampere

  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon