Tarkat_pärskeet

opiskelu

Opiskeluaika ja työmäärä

Lukion oppimäärä suoritetaan kolmessa vuodessa. Yhden lukuvuoden opinnot on jaettu viidelle jaksolle. Lukion oppimäärä tulee suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun jaksossa suorittaa keskimäärin 6 kurssia. Kolmea vuotta pitempi tai lyhyempi suoritusaika edellyttää aina opintojen suunnittelua yhdessä ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

 

Lukiosta valmistuminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista, eikä suoritettujen kurssien arvioinnissa ole liikaa hylättyjä (4) arvosanoja. Keväällä valmistuvan kurssien pitää olla suoritettuina huhtikuun loppuun mennessä ja jouluna valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Tammerkosken lukion koulukohtaisista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

 

Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kolmen kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa ja vähintään 20 kurssin (abivuonna 15 kurssin) suorittamista lukuvuodessa.

 

Lukion oppimäärä on suoritettu hyväksytysti kun:

  • opiskelija on suorittanut vähintään 75 kurssia, joiden joukossa 47/51 pakollista kurssia (johtuen matematiikan oppimäärästä) ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia

  • oppimäärässä ei ole liikaa hylättyjä kurssiarvosanoja (4)

  • kuvataiteessa ja musiikissa on suoritettu vähintään kolme kurssia (kuvataiteesta kurssit 1 tai 2, musiikista kurssit 1 tai 2)

  • erityistehtävän opiskelija on suorittanut pakolliset kurssit 1-11 ja vähintään 2 syventävää tai soveltavaa kurssia

Lukion kurssit

 

Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Eri oppiaineissa on tarjolla eri määrä kursseja, jotka ovat joko valtakunnallisia pakollisia, syventäviä tai soveltavia tai koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

 

Pakolliset kurssit on jokaisen suoritettava ennen lukiosta valmistumista (poikkeuksena kuvataidelukiolaisten huojennusmahdollisuus). Syventäviä ja soveltavia kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Lopullisessa kurssikertymässä on oltava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Uskonto tai elämänkatsomustieto valitaan uskontokuntaan kulumisen mukaisesti.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit (sy) ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja ja niiden sisällöt on määritelty opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit kuuluvat ylioppilastutkinnossa hallittavaan oppimäärään.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit syventävät eri oppiaineiden sisältöjä. Koulukohtaiset soveltavat kurssit ovat kurssit ovat eri oppiaineiden yhteisiä menetelmäkursseja.

 

Lukion oppimäärään voi sisältyä myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan. Muissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojen hyväksymisestä osaksi lukio-opintoja päättää rehtori.